Tuesday, February 24, 2009

crazy jhenny:cost cutting

http://crazyjhenny.blogspot.com/
cost cutting tip #1: magdala ng baon sa sosyal na place. mukhang sosi ka pero di gumastos.
tip #2: wag lang dapat maamoy ang baon mo!

Wednesday, February 11, 2009

it's valentaym's day, crazy jhenny!


happy valentaym's day! click on image to enlarge ok?
http://crazyjhenny.blogspot.com