Wednesday, June 21, 2017

Wonder Jhenny 9

They're not just shoes! They're Gucci bitch!

Monday, June 19, 2017

Sunday, June 18, 2017

Wonder Jhenny 7

kanino kaya gustong gamitin ni englebert ang lasso of truth? ang makahula, may prize!

Friday, June 16, 2017

Wonder Jhenny 6

hindi kaya may lahing Pinoy ang mga Amazona?

Wednesday, June 14, 2017

Wonder Jhenny 5

Kailangan ng Men's Lib at Masculinist movement sa Themyscira!


Monday, June 12, 2017

Wonder Jhenny 4

Girls will be girls...

Sunday, June 11, 2017

Wonder Jhenny 3

You were expecting Chris Pine, maybe?