Friday, March 24, 2017

cost-cutting at work

This was actually what we were planning to do if our CBA negotitiations fell through

Wednesday, March 22, 2017

cost-cutting at work

When your office runs on coffee...

Tuesday, March 21, 2017

self-worth

Nakaka-frustrate rin kasi minsan na may pinaghirapan kang comic strip tapos ang konti lang ng nag-appreciate samatalang may mga parang basura lang na strips na makita mo, thousands ang likes!

Monday, March 20, 2017

trendsetter

Bakit nga ba sunod nang sunod sa women's fashion ang mga lalaki?

Friday, March 17, 2017

pay raise

How to ask for a raise....

Wednesday, March 15, 2017

mom replies

Walang panalo pag nanay na ang sumagot

Tuesday, March 14, 2017