Tuesday, August 19, 2008

the dreaded question


ang pinaka-kinatatakutang tanong ng mga single girls "may bf ka ba?"
...along with the dreaded follow-up question "bakit?"