Monday, July 10, 2017

don't call me "ma'am"

ayaw patawag ng "ma'am", "sir"  na lang kaya?

No comments: